Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.03.) i Prilogu 4. natječajne dokumentacije ”Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi”, Stomatološka poliklinika Trupeljak objavljuje:

OBAVIJEST O NABAVI (nabava 01/2017)
Dokumente možete preuzeti ovdje: Javna nabava 01/2017.
OBAVIJEST O PROMJENI I DOPUNI DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVU (nabava 01/2017)
Dokumente možete preuzeti ovdje: Javna nabava 01/2017 – promjena i dopuna.
Odluka o odabiru: Odluka_JavnaNabava_01_2017

 

OBAVIJEST O NABAVI (nabava 01/2016)
Dokumente možete preuzeti ovdje: Odluka o javnoj nabavi 01/2016. , Javna nabava 01/2016.

 
OBAVIJEST O NABAVI (nabava 01/2015)
Dokumente možete preuzeti ovdje: Odluka o javnoj nabavi 01/2015., Javna nabava 01/2015.